Aktuality

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota

 05.12.2018

Aktuality

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota informuje obyvateľov  - chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom týchto zvierat:

A/

- povinnosť registrácie chovov ošípaných, aj kde sa chová 1 ošípaná pre vlastnú spotrebu.

B/

- povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek aspoň jeden pracovný deň vopred pred plánovanou zabíjačkou / ošípané, hovädzí dobytok, ovce a kozy / na telefónne číslo: 0915474745 na RVPS Rimavská Sobota.

- povinnosť odberu vzoriek pôvodcu zoonózy Trichinella pri domácich zabíjačkách ošípaných v okrese Revúca z bráničných pilierov z obidvoch polovíc tiel zvierat, nakoľko sa na základe zvýšeného rizika výskytu pôvodcu sa v tomto regióne monitoruje pôvodca tejto zoonózy.

C/

- povinnosť vlastníka alebo držiteľa psa, mačky, fretky a kožušinových zvierat zabezpečiť na vlastné náklady vakcináciu  a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny u zvierat starších ako 3 mesiace v spolupráci s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekármi.

- povinnosť vlastníka psa zabezpečiť jeho trvalé označenie – čipovanie psa pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku. Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019.

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár