Aktuality

"Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016-2023"

 12.10.2017

Aktuality

„Stratégia CLLD Stredný Gemer  2016 – 2023“ – oznámenie o strategickom dokumente

Vážení občania, oznamujeme Vám, že verejnosť môže doručiť svoje písomne stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023“  najneskôr do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Okresný úrad Revúca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 40

050 01 Revúca

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť na internetovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár