Dokumenty

Komunitný plán sociálnych služieb

Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2016

Zásady slobodného prístupu k informáciám

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Nandraž

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nandraž

Správne poplatky

Cintorín

Všeobecné záväzné nariadenia do r. 2012

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár