Dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2020

Komunitný plán sociálnych služieb

Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2016

Zásady slobodného prístupu k informáciám

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Nandraž

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nandraž

Správne poplatky

Cintorín

Všeobecné záväzné nariadenia do r. 2012

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár