Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Palivové drevo. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: PM, s.r.o.
900.00 €
Formulár - potvrdenie o pobyte. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Centrum polygrafických služieb
19.82 €
Platba za doménu a webhosting www.nandraz.sk na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Zber komunálneho odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
341.71 €
Zber,preprava, zhodnotenie bioodpadu, nájom 120 l nádob na BRKO. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
166.82 €
Stavebné práce - rekonštrukcia budovy č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Peter Kisel - Stavebná činnosť s. r. o.
2932.02 €
Stavebný materiál - Budova č.25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
462.89 €
Zmluvný paušálny mesačný poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac apríl 2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
20.00 €
Hlasové a nehlasové služby mobilný telefón 4/2020, poplatok ALARM. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
5.52 €
Krovinorez STIGA - transfer projekt "Pomôž svojej obci". Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
345.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.03.2020 - 31.05.2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
449.00 €
Mesačný poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 4/2020, mobilný internet 4/2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Rekonštrukcia Budova č. 25- stavebný materiál. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
243.24 €
Zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
480.20 €
Zber odpadu KO z kuka nádob a vriec, zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
577.74 €
Zber 120 l nádoby na BRO, nájom 120 l nádoby BRKO, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
76.32 €
Vrecia na odpad čierne-transfer aktivačná činnosť formou projektu "Pomôž svojej obci". Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ZAWMARK PLUS s.r.o.
153.55 €
Zmluvný paušálny mesačný poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac marec 2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
20.00 €
Hlasové a nehlasové služby mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
9.72 €
Mesačný poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Plastové päťkomorové okno biele. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ivan Šoltýs
45.00 €
Telefón 3/2020, mobilný internet 3/2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Hygienické rúško bavlnené dvojvrstvové. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
150.00 €
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos - prevádzka verejný rozhlas za obdobie rok 2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Ochranné pracovné prostriedky- transfer aktivačná činnosť formou projektu "Pomôž svojej obci". Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
345.00 €
Zber odpadu KO z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
249.12 €
Nájom 120 l nádob na bioodpad. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
31.20 €
Rekonštrukcia Budova č. 25- stavebný materiál. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
85.78 €
Údržba verejného osvetlenia - výmena svetelného zdroja. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
31.75 €
Zmluvný paušálny mesačný poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac február 2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
20.00 €
Hlasové a nehlasové služby mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
1.94 €
Mesačný poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 2/2020, mobilný internet 2/2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Rekonštrukcia Budova č. 25- stavebný materiál. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
48.65 €
Stravné lístky 2,3,4/2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
499.20 €
Rekonštrukcia Budova č. 25- stavebné práce. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Peter Kisel - Stavebná činnosť s. r. o.
5125.20 €
Vlajka SR - transfer voľby NRSR. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Obchod - SVK, s.r.o.
13.81 €
Ochranné pracovné prostriedky- transfer aktivačná činnosť formou projektu "Pomôž svojej obci". Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
273.24 €
Zber odpadu KO z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
240.72 €
Nájom 120 l nádob na bioodpad. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
31.20 €
Rekonštrukcia Budova č. 25- stavebný materiál. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
555.50 €
Hlasové a nehlasové služby mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
4.29 €
Zmluvný paušálny mesačný poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac január 2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
20.00 €
Mesačný poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 1/2020, mobilný internet 1/2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.74 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 - prevádzka obecný rozhlas Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.2020 - 29.02.2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
449.00 €
Rekonštrukcia Budova č. 25- stavebný materiál. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
202.64 €
Posýpací vozík. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ŠIVINET s. r. o.
41.89 €
Kancelárske potreby - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: CompAct spoločnosť s ručením obmedzeným
130.14 €
Ručný posýpač, posýpací vozík - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ŠIVINET s. r. o.
66.78 €
Ostatný materiál vrecia na odpad - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ZAWMARK PLUS s.r.o.
123.79 €
Mesačný poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Kniha Revúca a okolie z neba - zálohová platba. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: CBS spol. s.r.o.
198.00 €
Zber odpadu KO z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
152.40 €
Nájom 120 l nádob na bioodpad. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
31.20 €
Zmluvný paušálny mesačný poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac december 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
20.00 €
Murovanie priečky, špalety,penetrovanie, odstránenie starej farby - Budova č.25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Peter Kisel - Stavebná činnosť s. r. o.
1741.20 €
Stavebný materiál - Budova č.25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
80.56 €
Hlasové a nehlasové služby mobilný telefón 12/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
3.62 €
Telefón 1/2020, mobilný internet 12/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
43.08 €
Aktualizácia webstránky v roku 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: wbx, s. r. o.
36.00 €
Palivové drevené brikety. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Štefan Mike
414.72 €
Zber 120 l nádoby na BRO, nájom 120 l nádoby BRKO, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
114.16 €
Zber odpadu KO z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
245.58 €
Servis verejného osvetlenia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
93.79 €
Počítač Lenoto ThinkCentre - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Patrik Pánik
320.00 €
Stavebný materiál - Budova č.25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
122.23 €
Hlasové a nehlasové služby mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
3.40 €
Pracovné náradie, ostatný materiál - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
213.32 €
Telefón 11/2019, mobilný internet 11/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Mesačný poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Zmluvný paušálny mesačný poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac november 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
20.00 €
Novoročné pozdravy. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIM PO s.r.o.
38.00 €
Stolový kalendár. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIM PO s.r.o.
104.90 €
Stravné lístky 11,12/2019 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
396.20 €
Aktualizácia ESET NOD32 Antivirus na 2 roky. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ESET, spol. s.r.o.
40.25 €
Priebežný audit účtovnej závierky za 1. - 3. štvrťrok 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
216.00 €
Ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
318.60 €
Pracovné náradie, ostatný materiál - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
212.00 €
Zber odpadu KO z kuka nádob a vriec, výrub stromov na cintoríne. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
449.52 €
Zber 120 l nádoby na BRO, nájom 120 l nádoby BRKO, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
117.64 €
Čipová karta ATOS CardOS V4.4. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Disig, a. s.
35.00 €
Dodávka materiálu na opravu oplotenia cintorína - transfer BBSK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MMVH s. r. o.
2200.00 €
Vykonanie diela - stavby "Vodovod Nandraž"na základe Zmluvy o dielo. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MIVA Košice s. r. o.
31578.95 €
Zmluvný paušálny mesačný poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac október 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
20.00 €
Hlasové a nehlasové služby mobilný telefón 10/2019, poplatok ALARM. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
1.23 €
Reprezentačné -občerstvenie posedenie Úcta k starším. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: BALATON RA, s.r.o.
133.14 €
Organizácia mobilného zberu - nebezpečný odpad. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
49.39 €
Oprava strechy na Budove č. 25 v obci Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: KASEMA s.r.o.
350.00 €
Mesačný poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.09.2019 - 30.11.2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
698.00 €
Telefón 10/2019, mobilný internet 10/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Ročný poplatok W-programy - systémová podpora za obdobie 1.1.2020 do 31.12.2020. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
413.34 €
Taška nákupná skladacia, tabuľka s logom BBSK, pero plastové s potlačou. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIM PO s.r.o.
181.30 €
Píla motorová Husqvarna - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
320.00 €
Lanko rezné na kosenie - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
186.00 €
Zber 120 l nádoby na BRO, nájom 120 l nádoby BRKO, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
120.91 €
Zber odpadu KO z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
196.02 €
Zmluvný paušálny mesačný poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac september 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
20.00 €
Mesačný poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Hlasové a nehlasové služby mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
2.89 €
Telefón 9/2019, mobilný internet 9/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Dobropis k faktúre č. 2516073817 - Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
-4.26 €
Krovinorez Husqvarna - transfer aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
320.00 €
Zber a uloženie objemného odpadu z VOK pri zabezpečení aktivačných prác za mesiac 9/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
427.20 €
Vypracovanie sociálnej posudkovej činnosti. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mesto Revúca
30.00 €
Zber odpadu KO z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
197.16 €
Zber 120 l nádoby na BRO, nájom 120 l nádoby BRKO, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
118.98 €
Inštalácia zabezpečovacieho a kamerového systému. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: PANET.IT,s.r.o.
827.00 €
Montáž zabezpečovacieho a kamerového systému. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Patrik Pánik
1819.35 €
Telefón 8/2019, mobilný internet 8/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Mesačný poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
15.98 €
Mesačný poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Toner multifunkčné zariadenie XEROX - transfer REGOB. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Patrik Pánik
19.90 €
Zmluvný paušálny mesačný poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac august 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
20.00 €
Demontáž a montáž vchodových dverí, dokončovacie práce Budova s. č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ivan Šoltýs
1459.68 €
Výmena rozbitého skla na vchodových dverách Budova s. č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ivan Šoltýs
78.00 €
Mesačný poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
-2.90 €
Ochranné pracovné prostriedky- transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
213.20 €
Ochranné pracovné prostriedky- transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
279.24 €
Zber komunálneho odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
198.90 €
Zber 120 l nádoby na BRO, nájom 120 l nádoby BRKO, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
117.49 €
Zdrojová batéria k počítaču. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Patrik Pánik
77.90 €
Mesačný poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mesačný poplatok Šikovná voľba - ALARM. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Mesačný poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Mesačný poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
15.98 €
Telefón 7/2019, mobilný internet 7/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Stravné lístky 7,8,9/2019 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
499.20 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.06.2019 - 31.08.2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
698.00 €
Zmluvný paušálny mesačný poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac júl 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
20.00 €
Ochranné pracovné prostriedky- transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
199.84 €
Zber 120 l nádoby na BRO, nájom 120 l nádoby BRKO, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
171.48 €
Zber odpadu KO z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
119.27 €
Záverečný audit účtovnej závierky za rok 2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
432.00 €
Zmluvný paušálny mesačný poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac jún 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
20.00 €
Mesačný poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mesačný poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Mesačný poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
15.98 €
Mesačný poplatok Šikovná voľba - ALARM. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Telefón 6/2019, mobilný internet 6/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Prenájom nafukovacej atrakcie - skákadlo Včielka. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ladislav Dudor
250.00 €
Zber, preprava nádoby na BRO, nájom nádob, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
75.50 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
539.04 €
Organizácia mobilného zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
40.31 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € - Alarm. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
15.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 5/2019, mobilný internet 5/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Realizácia verejného obstarávania Vodovod Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: IPM - VO s. r. o.
580.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
202.20 €
Zber, preprava nádoby na BRO, nájom nádob, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
112.96 €
Vlajka EU vonkajšia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gajdoš Gabriel - REPREZENT
22.10 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € - Alarm. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
15.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Vypracovanie podkladovCO pre Okresný úrad Banská Bystrica odbor krízového riadenia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
24.00 €
Telefón 4/2019, mobilný internet 4/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Elektrina - dodávka a distribúcia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
698.00 €
Stravné lístky 4,5,6 / 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
499.20 €
Zber 120 l nádoby na BRO, nájom 120 l nádoby BRKO, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
80.00 €
Zber odpadu z VOK, zber KO z kuka nádob a vriec, zber KO z 1100 l nádoby, predaj 120 l nádob. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
705.54 €
Elektrikárske práce - zapojenie elektriny Budova s.č.25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Elektro montáže Ivan Baláž
1881.91 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € - Alarm. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
15.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Údržba verejného osvetlenia - výmena svetelných zdrojov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
102.06 €
Telefón 3/2019, mobilný internet 3/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
141.15 €
Nájom 120 l nádob BRKO Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
31.20 €
Predaj palivového dreva buk, hrab, dub. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pozemkové spoločenstvo urbárskej spoločnosti Kameňany - Trojkári
600.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € - Alarm. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
15.98 €
Predaj palivového dreva buk, hrab, dub. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pozemkové spoločenstvo urbárskej spoločnosti Kameňany - Trojkári
300.00 €
Telefón 2/2019, mobilný internet. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Tlačivá priznanie k dani z nehnuteľnosti. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
11.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
201.46 €
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Všeobecná úverová banka, a. s.
66.00 €
Rekonštrukcia budovy s. č. 25 -dodávka a montáž radiátora, montáž batérie a ohrievača vody, demontáž a montáž linky a dresu, dodávka a montáž prahov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV group s. r. o.
681.00 €
Nájom 120 l nádob BRKO Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
31.20 €
Poplatokza poskytnutie informácie audítorovi - GemerAudit, spol. s.r.o., Rožňava. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
60.00 €
Vlajka SR. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gajdoš Gabriel - REPREZENT
22.10 €
Vyúčtovanie trov právneho zastúpenia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mgr. Marian Jankovič, advokát
100.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € - Alarm. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Hudba reprodukovaná obecným rozhlasom za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Palivové drevené brikety. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Štefan Mike
410.86 €
Elektrina - dodávka a distribúcia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
698.00 €
Telefón 1/2019, mobilný internet. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Stravné lístky 1,2,3/2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
499.20 €
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom obecného rozhlasu rok 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky www.nandraz.sk na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: wbx, s. r. o.
144.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € - Alarm. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Aktualizácia webstránky v roku 2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: wbx, s. r. o.
24.00 €
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-353.14 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
388.62 €
Nájom 120 l nádob BRKO Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
31.20 €
Telefón 12/2018 a 1/2019, mobilný internet 12/2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.78 €
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
43.08 €
Praktická príručka - Účtovné súvzťažnosti v samospráve. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí
26.00 €
Stavebný materiál- profily, perový záves, fasádne lepidlo a stierka,baumit, farba biela interiérová, penetračný náter, armovacia sieťka, dlažba. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
3756.90 €
Pripojenie OM 1456815 - 049 61 Nandraž, Nandraž 25 za zmluvu o pripojení 0100945663 EIC kód: 24ZVS0000758400O. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
189.00 €
Zber, preprava nádoby na BRO, nájom nádob, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
120.53 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
153.62 €
Novoročné pozdravy. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIM PO s.r.o.
26.20 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.18 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € - Alarm. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Mes. poplatokMI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Palivové drevené brikety. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Štefan Mike
414.72 €
Telefón 11/2018, mobilný internet. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Stravné lístky 11,12 / 2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
272.96 €
ESET NOD 32 Antivirus - vernostná licencia pre 1 PC na 1 rok. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ESET, spol. s.r.o.
22.32 €
Obecné noviny rok 2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
88.40 €
Stolový kalendár. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIM PO s.r.o.
53.50 €
Tonery do multifunkčného zariadenia XEROX -transfer REGOB, register adries. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Patrik Pánik
39.80 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
398.24 €
Zber, preprava nádoby na BRO, nájom nádob, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
122.86 €
Zmluva o dielo - prevedené práce na diele "Nandraž- Zberný dvor - dotačná zmluva č. 128400 08U03 z Environmentálneho fondu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MMVH s. r. o.
74309.06 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.32 €
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € - Alarm. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 10/2018, mobilný internet. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Organizácia mobilného zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
40.31 €
Elektrina - dodávka a distribúcia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
594.00 €
Aktualizačný poplatok W programy do 31.12.2019. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
413.34 €
Maliarsky materiál - budova OcU(bývalá škola). Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LG Bau-Trade, s.r.o., prevádzka Stavebniny Revúca
188.72 €
Oprava verejného osvetlenia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
32.83 €
Oprava miestnych komunikácíí v obci Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
1124.45 €
Priebežný audit individuálnej účtovnej závierky za 3. štvrťrok 2018, súčasť I. etapy auditu za rok 2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
216.00 €
Vypracovanie dokumentácie v oblasti ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
180.00 €
Náklady na prípravu recepcie. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Súkromná stredná odborná škola
878.83 €
Dobropis faktúra č. 1061800840, 1061801183, 1061801535, 1061801910, 1061802256, 1061802608. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
-57.30 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
323.05 €
Zber, preprava nádoby na BRO, nájom nádob, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
123.11 €
Infosystém hliníkový - úradné hodiny. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIM PO s.r.o.
33.50 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 €, aktivácia SIM karty. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Zmluva o dielo - prevedené práce na diele "Nandraž- Zberný dvor - dotačná zmluva č. 128400 08U03 z Environmentálneho fondu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MMVH s. r. o.
85041.36 €
Telefón 9/2018, mobilný internet. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
40.57 €
Plakety,insígnia zlatená,magnetky,kľúčenky, pohľadnice, kalendáre r. 2019 - plagát, tašky plastové - transfer BBSK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIM PO s.r.o.
2020.50 €
Zber, preprava nádoby na BRO, nájom nádob, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
181.13 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
332.54 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € - Alarm. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Výkopové práce - prípojka vody. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Zubaj Gejza
275.40 €
Telefón 8/2018, mobilný internet. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
32.83 €
Výmena skla na vchodových dverách - Budova s. č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ivan Šoltýs
56.40 €
Zber, preprava nádoby na BRO, nájom nádob, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
137.90 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
354.72 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € - Alarm. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Výmena skla na oknách a dverách - Budova č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ivan Šoltýs
262.80 €
Elektrina - dodávka a distribúcia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
594.00 €
Telefón 7/2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
21.04 €
Stravné lístky 7,8,9 / 2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
500.40 €
Zber, preprava nádoby na BRO, nájom nádob, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
133.34 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
167.54 €
Ostatný materiál - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
263.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 €, aktivácia SIM karty. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 6/2018 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Krovinorez - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
300.00 €
Audit účtovnej závierky za rok 2017. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
480.00 €
Organizácia mobilného zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
39.83 €
Tonery do multifunkčného zariadenia XEROX -transfer REGOB. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Patrik Pánik
79.60 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
549.62 €
Zber, preprava nádoby na BRO, nájom nádob, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
138.85 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Doplatok na rok 2018 - tlač a expedícia Obecných novín. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
20.80 €
Telefón 5/2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií v počte 4 ks. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: František Fanta - Monarch
320.00 €
Realizácia verejného obstarávania Nandraž - zberný dvor. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Peter Mati - IPM
900.00 €
Zber, preprava nádoby na BRO, nájom nádob, zhodnotenie bioodpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
128.59 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
148.93 €
Multifunkčné zariadenie Epson, Skartovač Fellowes - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
253.50 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 4/2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Elektrina - dodávka a distribúcia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
594.00 €
Stravné lístky 4,5,6 / 2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
500.40 €
Čerpadlo na vodu, kotúč pílový - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
230.00 €
Policový regál 1+1 zadarmo. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: B2B Partner s.r.o.
87.60 €
Nájom 240 l nádob na biologicky rozložiteľný odpad. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
33.60 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
944.16 €
Odpadové vrecia - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
44.10 €
Kalkulačka - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MPM QUALITY s.r.o.
13.96 €
Maliarske a natieračske farby - kancelárske priestory Budova č.25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
156.59 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 3/2018 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Maliarske a natieračske práce - kancelárske priestory Budova č.25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Dobšinský Emil
400.00 €
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom obecného rozhlasu rok 2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Vypracovanie materiálov pre Okresný úrad Banská Bystrica odbor krízového riadenia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
24.00 €
Ochranné pracovné prostriedky - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
300.12 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
115.63 €
Rekonštrukcia budovy s. č. 25- stavebný materiál. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
1057.10 €
Rekonštrukcia budovy s. č. 25 - murovanie, osadenie prekladu, demontáž špaliet. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Peter Kisel - Stavebná činnosť s. r. o.
1841.40 €
Rekonštrukcia Budova č. 25 - vchodové PVC dvere, plastové päťkomorové okná, PVC parapety, AL parapety, montáž okien bez murárskych prác. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ivan Šoltýs
4169.42 €
Rekonštrukcia Budova s. č. 25 - stavebný materiál: kvádre profix, murovacia malta baumit, lepidlo na obklady a dlažby flex. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: STAVIVO IBV, s. r. o.
699.91 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 2/2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Kingston USB, pečiatka, myš GENIUS. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Patrik Pánik
25.50 €
Pracovné náradie - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
261.00 €
Hudba reprodukovaná obecným rozhlasom za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
155.97 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Elektrina - dodávka a distribúcia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
594.00 €
Stravné lístky 1,2,3/2018 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
500.40 €
Telefón 1 /2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.66 €
Údržba verejného osvetlenia - výmena svetelných zdrojov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
84.89 €
Tlačivá priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
8.20 €
Dopojenie kúrenia na kotol, montáž a dopojenie - wc, skrinka umývadlo, ventilátor, murovanie a dovoz tehál, sieťkovanie a stierkovanie stien - sociálne zariadenie Budova s.č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV group s. r. o.
594.60 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 12/2017. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
116.48 €
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
889.25 €
Doplnkové služby 2017 www.nandraz.sk. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: wbx, s. r. o.
30.00 €
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2017. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
43.08 €
Tonery do tlačiarne HP. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: T&J Invest s. r. o.
17.70 €
Aktualizácia ESET NOD32 Antivírus pre 1 Pc na 1 rok. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ESET, spol. s.r.o.
22.32 €
Aktualizačný poplatok W programy do 31.12.2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
413.34 €
Zimná údržba ciest -pluhovanie. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Jaroslav Petráš
60.00 €
Rekonštrukcia budovy s. č. 25 - montáž radiátorov a zapojenie do systému na poschodí. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV group s. r. o.
1260.00 €
Rekonštrukcia budovy s. č. 25 - vybudovanie sociálneho zariadenia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV group s. r. o.
676.00 €
Inštalácia multifunkčného zariadenia, zapojenie, konfigurácia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: PANET.IT,s.r.o.
20.00 €
Materiál k vybudovaniu sociálneho zariadenia - Budova s. č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: HALAN s. r. o.
880.66 €
Multifunkčné zariadenie Xerox. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Patrik Pánik
288.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
142.32 €
Materiál pre montáž radiátorov na poschodí - Rekonštrukcia Budova s. č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
1510.38 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Údržba PC - počítačové služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Mária Ropeková
97.60 €
Zamurovanie otvoru, sadrokartónový strop a steny, rozvod vody wc, umývadlo,kotolňa, osadenie oceľových zárubní a dverí - Budova s. č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV group s. r. o.
961.00 €
Montáž - dvere vnútorné jednokrídlové a dvojkrídlové. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV group s. r. o.
810.00 €
Telefón 11/2017. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Obecné noviny rok 2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
67.60 €
Oprava verejného osvetlenia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
248.40 €
Perá s názvom obce a svetlom. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Bidg D Xerox Technology Park
68.09 €
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky www.nandraz.sk na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: wbx, s. r. o.
144.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
623.66 €
Rekonštrukcia budovy s. č. 25 - dodanie a montáž liatinového kotla a radiátorov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV group s. r. o.
2092.00 €
Organizácia mobilného zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
44.60 €
Rekonštrukcia budovy s. č. 25 - montáž vchodových dverí a okien. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV group s. r. o.
2808.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Ostatný materiál - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
182.30 €
Telefón 10/2017 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Elektrina - dodávka a distribúcia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
337.00 €
Vlajka SR, zástava EU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DLD, s. r. o.
31.00 €
Nálepky a nákupné tašky s erbom a názvom obce. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: KONTUR promotion s. r. o.
270.00 €
Motorová píla Husqvarna - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
240.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
136.86 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 9/2017 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Stravné lístky 9,10,11,12 / 2017. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
579.44 €
Krovinorez STIGA - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
239.00 €
Rekonštrukcia budovy s. č. 25 - montáž elektriny, penetrácia, sieťkovanie a stierkovanie, sadrokartón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV group s. r. o.
7343.00 €
Rekonštrukcia budovy s. č. 25 - odstránenie priečok a sklenených výplní, murovanie a zárubne, okná a vchodové dvere. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV group s. r. o.
6766.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
139.28 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 8/2017 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Výmena svetelného zdroja verejné osvetlenie. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
62.35 €
Kancelárske potreby - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: CompAct spoločnosť s ručením obmedzeným
225.10 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
127.18 €
Zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
201.42 €
Ostatný materiál - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
71.90 €
Nádoby na odpad 120l. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: PRIMUS spol. s. r. o.
252.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Oprava elektrického zariadenia - výmena ističa na OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
68.95 €
Telefón 7/2017 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Elektrina - dodávka a distribúcia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
337.00 €
Náklady na dopravu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Montáž zabezpečovacej značky montážnika. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
Ostatný materiál - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
142.70 €
Kniha Gemer z neba Odb.: Obec Nandraž
Dod.: CBS spol. s.r.o.
321.75 €
Ochranné pracovné prostriedky - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
238.94 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
164.08 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 6/2017 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Vypracovanie a aktualizácia z oblasti CO na rok 2017. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
24.00 €
Nitrabit - izolačný asfaltový pás. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: HALAN s. r. o.
216.90 €
Zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
205.61 €
Pracovné náradie - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
206.35 €
Ochranné pracovné prostriedky - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
71.70 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
129.71 €
Organizácia mobilného zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
131.21 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 5/2017 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Ostatný materiál - transfer AČ MOS. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
71.70 €
Zber odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
227.30 €
Tlačivá priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
8.20 €
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky www.nandraz.sk na obdobie do 31.12.2017. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: wbx, s. r. o.
144.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
118.04 €
Elektrina - dodávka a distribúcia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
247.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 4/2017 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.58 €
Stravné lístky 4,5,6/2017 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
500.40 €
Obuv pracovná - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
98.70 €
Elektródy, rezný a brúsny kotúč - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
46.00 €
Aktualizácia dokumentácie COO v zmysle platnej legislatívy. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
48.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
123.94 €
Audit účtovnej závierky za rok 2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
480.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón 3/2017 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
12.18 €
Vrece na komunálny odpad, vrece na papier - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ertex, s. r. o.
44.69 €
Vypracovanie hlásení a podkladov pre OÚ BB v zmysle plánu hlavných úloh. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
24.00 €
Ochranné pracovné prostriedky - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
133.25 €
Kompresor GUDE - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
92.90 €
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom obecného rozhlasu rok 2017. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
110.70 €
Mes. poplatok mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatokMI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Mes. poplatok Pevný internet DSL8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Telefón 2/2017 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.27 €
Inštalácia a oprava PC. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Roman Pavlikovský - AMABJED
59.80 €
Kniha Gemer z neba - záloha 1. časť platby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: CBS spol. s.r.o.
330.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
123.92 €
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Mes. popl. Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Telefón - pevná linka 1/2017 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
20.59 €
Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.01.2017 - 28.02.2017. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
483.00 €
Stravné lístky DOXX 1,2,3/2017. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
499.20 €
Miešadlo elektrické - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
93.00 €
Zimná údržba ciest - pluhovanie miestnych komunikácií. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Jaroslav Petráš
90.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
165.11 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.32 €
Mes. popl. Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Telefón - pevná linka 12/2016 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
12.30 €
Finančné vysporiadanie elektriny za fakturačné obdobie 01.01.2016 -31.12.2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-77.58 €
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
43.08 €
Ochranné pracovné prostriedky - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľnícka služba. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
92.90 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. popl. Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
145.17 €
Montáž a oprava alarmu, akmulátor,doprava. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
48.00 €
Telefón - pevná linka 11/2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
4.74 €
Inštalácia PC. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Roman Pavlikovský - AMABJED
40.40 €
Obecné noviny r. 2017. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
67.60 €
Ročný poplatok W-programy daň znehnuteľnosti, miestne poplatky, DHIM a HIM, Mzdy, Podvojné účtovníctvo, Pokladňa. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
413.34 €
Elektrický materiál - Budova s. č. 25 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Elektro montáže Ivan Baláž
276.91 €
Farby, nátery, riedidlo, hmoždinky,výmenník, zámky vložkové - Budova s. č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: HALAN s. r. o.
208.33 €
Zber objemného odpadu z VOK pri zabezpečení aktivačnej činnosti. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
165.70 €
Vypracovanie Vyhodnotenia zamerania činnosti za rok 2016- CO. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
24.00 €
Dodávka sadrokartónu a komína, predĺženie komína, dodávka a montáž zárubne - Budova s. č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV s. r. o.
1679.00 €
Organizácia mobilného zberu - nebezpečný odpad. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
39.83 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
140.72 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. popl. Pevný internet DSL 8. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.49 €
Pracovné náradie a ostatný materiál -transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
176.91 €
Pracovné náradie - transfer aktivačná činnosť formou dodrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
90.00 €
Lis na plechovky - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Patrisio s. r. o.
21.39 €
Lis na PET fľaše, kliešte na odpadky - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: B2B Partner s.r.o.
109.20 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: HALAN s. r. o.
64.63 €
Telefón - pevná linka 10/2016 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
38.72 €
Kancelárske potreby - transfer aktivačná činnosť formou dodrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: CompAct spoločnosť s ručením obmedzeným
89.90 €
Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2016 - 30.11.2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
374.00 €
Stravné lístky DOXX 10,11,12/2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
314.40 €
Oprava PC, pevný disk, kábel, konektor, predlžovák, rozdvojka a ostatné náklady. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Roman Pavlikovský - AMABJED
305.22 €
Inštalácia zariadenia Konica Minolta Bizhub, inštalácia PC sieti a softwaru. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Roman Pavlikovský - AMABJED
500.00 €
Farby, nátery, šróby, matice, riedidlo, zástrčka, pepo. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: HALAN s. r. o.
150.54 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
187.14 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou dodrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
290.02 €
Taška zdravotná a kancelárske potreby - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: CompAct spoločnosť s ručením obmedzeným
157.09 €
Zber objemného odpadu z VOK pri zabezpečení aktivačnej činnosti. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
159.63 €
Aktualizácia dokumentácie v oblasti COO v zmysle platnej legislatívy. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
60.00 €
Pracovné náradie a ostaný materiál - transfer aktivačná činnosť formou dodrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: HALAN s. r. o.
46.04 €
Pracovné náradie a ostatný materiál -transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: HALAN s. r. o.
54.40 €
Búracie práce, nákup stavebného materiálu, stavebné a maliarske práce - Budova s. č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV s. r. o.
3000.00 €
Zápisníky s perom a názvom obce. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Bidg D Xerox Technology Park
80.49 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
143.17 €
Kľúčenky so svetlom a s názvom obce. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Bidg D Xerox Technology Park
96.49 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. popl. Pevný internet DSL 5. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.98 €
Mes. poplatok internet MI Premium. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
23.29 €
Telefón - pevná linka 9/2016 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
38.72 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou dodrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
28.74 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
241.50 €
Multifunkčné zariadenie - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Roman Pavlikovský - AMABJED
430.00 €
Zber objemného odpadu z VOK pri zabezpečení aktivačnej činnosti. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
217.75 €
Kalendáre r. 2017, diáre a pohľadnice. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Nová práca, s. r. o.
127.25 €
Fotovalec a toner kopírka BROTHER. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DAMEDIS, s.r.o.
52.76 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
149.69 €
Spisový obal A3, obojstr., zákazková časť. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: L. Borzi - FVCC
29.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. popl. Pevný internet DSL 5. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
26.54 €
Mes. poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Telefón - pevná linka 8/2016 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
47.72 €
Pobyt a jazda na koni v Sedliackom dvore v Rakytníku. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Občianske združenie Sedliacky dvor
100.00 €
Dodávka a montáž bleskozvodu a podbytkov, stavebné rezivo. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV s. r. o.
3475.00 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
287.90 €
Noteboock ASUS - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Roman Pavlikovský - AMABJED
439.00 €
Zber objemného odpadu z VOK pri zabezpečení aktivačnej činnosti. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
285.43 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
131.58 €
Poháre so štítkom s textom pre futbalový turnaj. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Marcela Kavalková Faturová-FIRE system
31.50 €
Záloha strecha. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV s. r. o.
4930.20 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes. poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Telefón - pevná linka 7/2016 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2016 - 31.08.2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
374.00 €
Predmetná platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: webex media, s.r.o.
60.00 €
Predlžovák 1Z/10 m zeleny SOMOGYI. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: KNOPP s. r. o.
42.20 €
Stravné lístky DOXX 7,8,9/2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
500.40 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou dodrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
412.14 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
441.28 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
183.58 €
Zriadenie webovej aplikácie www.nandraz.sk Odb.: Obec Nandraž
Dod.: webex media, s.r.o.
420.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes. poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.99 €
Záloha strecha - dohodnutá suma na základe zmluvy o dielo2016-06-01 v zmysle prílohy č. 2 záloha strecha. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DENYSTAV s. r. o.
9500.00 €
Telefón - pevná linka 6/2016 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Inštalácia PC. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Roman Pavlikovský - AMABJED
25.00 €
Ochranné pracovné prostriedky - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľnícka služba. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
434.92 €
Ochranné pracovné prostriedky,pracovné náradie - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
415.28 €
Organizácia mobilného zberu - nebezpečný odpad. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
39.83 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zvoz vriec - plasty, zvoz skla. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
171.89 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes. poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.99 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou dodrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
288.11 €
Tonery tlačiareň CANON, toner kopírka BROTHER. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DAMEDIS, s.r.o.
94.15 €
Telefón - pevná linka 5/2016 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
30.07 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou dodrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
240.99 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
145.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes. poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Telefón - pevná linka 4/2016 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
30.20 €
Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2016 - 31.05.2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
374.00 €
Stravné lístky DOXX 4,5,6/2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
500.40 €
Audit účtovnej závierky zo rok 2015. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
480.00 €
Zber odpadu z VOK pri zabezpečení aktivačných prác. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
209.08 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zvoz vriec - plasty. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
133.21 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie požiarnobezpečnostného riešenia nadstavby strechy objektu Nandraž p. č. 96. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ADVIS s. r. o.
120.00 €
Vypracovanie evidencii pre OS na OÚ v sídle kraja Banská Bystrica. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
24.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes. poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou dodrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
317.00 €
Ostatný materiál -transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
510.37 €
Telefón - pevná linka 3/2016 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.80 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Hmozdinky, skrutky, starterk žiarivke, výbojke. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: KNOPP s. r. o.
6.83 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
416.62 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou dodrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
184.88 €
Ochranné pracovné prostriedky - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľnícka služba. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
49.48 €
Ochranné pracovné prostriedky - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
320.54 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
129.33 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes. poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Telefón - pevná linka 2/2016 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Vlajka 100x150 cm - transfer voľby do NRSR. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SIGNO, s.r.o.
14.00 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
98.30 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zvoz vriec - plasty. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
214.24 €
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom obecného rozhlasu za obdobie 01.01.2016 do 31.12.2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Miešačka SM 150 - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
728.00 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.02 €
Mes. poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes. poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Telefón - pevná linka 1/2016 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.01.2016 - 29.02.2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
374.00 €
Stravné lístky DOXX 1,2,3/2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
499.20 €
Stôl písací 800x600x760 hruška aroso. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: B2B Partner s.r.o.
91.20 €
Korková nástenka 1+1zadarmo 1200x900 mm. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: B2B Partner s.r.o.
63.60 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
737.50 €
Pracovné náradie -transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
62.00 €
Fotovalec a toner kopírka BROTHER, toner tlačiareň CANON. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DAMEDIS, s.r.o.
98.86 €
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2015 - 31.12.2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-157.04 €
Ochranné pracovné prostriedky - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľnícka služba. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
228.71 €
Doplnkové služby - www.nandraz.sk Odb.: Obec Nandraž
Dod.: webex media, s.r.o.
30.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
107.92 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes. poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Telefón - pevná linka 12/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.92 €
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: webex media, s.r.o.
84.00 €
Projektová dokumentácia " Strecha statika + Dispozícia prízemia budovy Nandraž č. 25". Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Bebjak
980.00 €
Ochranné pracovné prostriedky, kára, motorová píla - transfer aktivačná činnosť. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
642.67 €
Zber a uloženie objemného odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
173.51 €
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2015. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
41.52 €
ESET NOD 32 Antivírus - aktualizácia. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ESET, spol. s.r.o.
40.25 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber plastov a skla. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
157.25 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes. poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Telefón-pevná linka 11/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Obecné noviny rok 2016 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
67.60 €
Stravné lístky 11,12/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
127.92 €
Dovoz kameniva drveného. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
89.99 €
Ročný poplatok za W- programy. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
353.34 €
Fúrik plastový veľký - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
49.00 €
Ochranné pracovné prostriedky - transfer aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
681.99 €
Pracovná bunda čierna a obuv - pohrebná služba. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
149.09 €
Ocranné pracovné prostriedky - transfer aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
41.58 €
Salónky - stretnutie pri vianočnej jedličke. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Adria Gold Slovakia, spol. s. r. o.
73.50 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
137.01 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.22 €
Mes. poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes. poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Členské známky DHZ rok 2015 a rok 2016. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Okresný výbor DPO v Revúcej
32.00 €
Pracovné náradie a ostatný materiál - transfer aktivačná činnosť. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
442.50 €
Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2015 - 30.11.2015. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
414.00 €
Telefón-pevná linka 10/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
30.95 €
Rekondičný pobyt pre 1 osobu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Antónia Čižmárová - Predná hora rekreačný areál
41.45 €
Zber odpadu obsahujúceho nebezpečné látky - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
40.31 €
Pracovné náradie, ostatný materiál - transfer aktivačná činnosť Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
369.97 €
Zber a uloženie objemného odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
212.98 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber plastov a skla. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
214.07 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes. poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes. poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Telefón-pevná linka 9/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Tonery tlačiareň CANON, toner kopírka BROTHER. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DAMEDIS, s.r.o.
70.30 €
Zber a uloženie odpadu z VOK. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
184.36 €
Pracovné náradie, ostatný materiál transfer aktivačná činnosť. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
291.58 €
Mes. poplatok mobilný telefón prac.OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes.poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes.poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
145.89 €
Telefón pevná linka 9/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Dodané palivové drevo. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pozemkové spoločenstvo
322.00 €
Stravné lístky DOXX 8,9,10/2015. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
252.24 €
Notebook Acer Extensa 2508. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Alza.cz a. s.
293.76 €
Píla kotúčová - cirkulár transfer AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
442.40 €
Finančné vysporiadanie - elektrina za fakturačné obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-0.47 €
Finančné vysporiadanie - elektrina za fakturačné obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-0.30 €
Dovoz palivového dreva. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Peter Bodnár
100.00 €
Vypracovanie povodňového plánu záchranných prác Obce Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
36.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber plastov a skla. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
212.89 €
Mesačný poplatok mobilný telefón prac. OcU. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.18 €
Mesačný poplatok internet MI Start. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mesačný poplatok internet MI Klasik. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.6.-31.8.2015. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
414.00 €
Telefón pevná linka 8/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
30.17 €
Pracovné topánky - transfer AČ formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
28.40 €
Pracovné náradie, ostatný materiál AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
371.62 €
Zber odpadu z VOK Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
184.79 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes.popl.Internet MI Start Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Finančné vysporiadanie dodávky energie. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-11.23 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
129.74 €
Telefón pevná linka 7/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Tonery tlačiareň CANON, toner kopírka BROTHER - transfer REGOB. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DAMEDIS, s.r.o.
109.16 €
Maliarske a natieračské farby, štetce, riedidlo. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
144.65 €
Audit účtovnej závierky za rok 2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
400.00 €
Ochranné pracovné prostriedky, lanko na kosenie - transfer aktivačná činnosť Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
430.57 €
Prevedenie maliarských a natieračských prác, oprava omietok, sádrovanie. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Dobšinský Emil
220.00 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber plastov a skla Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
191.61 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes.popl.Internet MI Start Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Telefón pevná linka 6/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Školenie UoZ z oblasti BOZP a OPP. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
48.00 €
Zber nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
40.31 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
120.14 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
6.00 €
Mes.popl.Internet MI Start Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Telefón pevná linka 4/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Elektrina za obdobie: 1.3.2015 - 31.5.2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
496.00 €
Telefón pevná linka 5/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
31.63 €
Stravné lístky 4,5,6,7/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
252.24 €
Vypracovanie dokumentácie v oblasti pracovnej zdravotnej služby v zmysle platnej legislatívy. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
60.00 €
ZANUSSI autom.práčka, ORAVA strihací strojček - transfer ÚPSV a R jednorázový príspevok náhradná starostlivosť. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ELEKTRO - TECHNIK, s. r. o.
287.00 €
Pracovné náradie, ostatný materiál AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
197.08 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber plastov a skla Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
176.05 €
Pohovka Paco, set stôl a 4 stoličky - transfer ÚPSV a R jednorázový príspevok náhradná starostlivosť. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mária Mladšia Maja nábytok
930.00 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes.popl.Internet MI Start Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Perá s názvom obce Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Bidg D Xerox Technology Park
131.49 €
Ostatný materiál AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
239.10 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná prostedníct vom rozhlasu r. 2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
124.59 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes.popl.Internet MI Start Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.99 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Telefón pevná linka 3/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Baterka Swat Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mariana Košťálová - Jenifer
31.48 €
Ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie - transfer aktivačná činnosť Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
161.26 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná prostedníct vom rozhlasu r. 2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Zber odpadu z VOK Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
193.03 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber plastov a skla Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
195.45 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.99 €
Elektrina za obdobie: 1.1.2015 - 28.2.2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
496.00 €
Telefón pevná linka 2/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
30.62 €
Stravné lístky 1,2,3/2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
252.24 €
Toner a fotovalec kopírka BROTHER - transfer Referendum Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Miroluk s.r.o.
59.80 €
Vozík - kára, elektrický skrutkovač - transfer aktivačná činnosť Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
239.15 €
Vlajka SR štátne symboly - transfer referendum Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SIGNO, s.r.o.
21.40 €
Vyúčtovanie elektriny za fakturačné obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
578.98 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mes.popl. Sova 5 €, vykonanie zmien v systéme - verní. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
14.75 €
Expert poradca - rozšírené nastavenia, dátové prenosy - mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.93 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Odvoz KO z kuka nádob a vriec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
150.82 €
Členské známky r. 2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Okresný výbor DPO v Revúcej
20.00 €
Telefón pevná linka 12/2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Tlačivá priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
23.60 €
Predmetná platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
PHM - pílenie dreva Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
26.60 €
Kancelárske potreby - transfer ROEP Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
13.70 €
Príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014" a "CD návod na zostavenie Poznámok k UZ za r. 2013". Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí
32.00 €
Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu cenných papierov - rok 2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
Reflexná vesta zateplená AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
170.00 €
Flipové puzdro na mobilný telefón SAMSUNG GALAXY Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
14.99 €
Mobilný telefón SAMSUNG GALAXY Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
54.00 €
Plynová fľaša - kúrenie obecná knižnica Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
15.00 €
Kytica - výročie 65 rokov, kytice MŠ Rákoš, dekoračná sviečka. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
31.70 €
Darčekový predmet výročie 65 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
10.00 €
Kancelársky papier - transfer osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
6.98 €
Kancelárske potreby - transfer osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
12.67 €
Toner tlačiareň HP - transfer osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a PnD Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
11.80 €
Novoročné pozdravy Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
5.80 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber plastov a skla Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
159.95 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
2.84 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Kancelársky papier - transfer AČ dobrovoľnícka služba Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
27.92 €
Zimná pracovná obuv Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
85.90 €
Diár a samolepky s erbom obce Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LVC s. r. o.
141.60 €
Telefón pevná linka 11/2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Reprezentačné - občerstvenie ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva Odb.: Obec Nandraž
Dod.: JAHODA s.r.o.
14.80 €
Reprezentačné - občerstvenie ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Jaroslav Molnár - Cukráreň
6.47 €
Vyúčtovanie právnych úkonov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mgr. Marian Jankovič, advokát
275.94 €
Stravné lístky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
127.92 €
Čistič na krbové sklo - koncentrát Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ján Iždinský PERFEKT PLUS
18.50 €
Reprezentačné - salónky posedenie pri jedličke Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Zsolt Babus
88.48 €
kytica - výročie Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
9.80 €
Obecné noviny rok 2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
67.60 €
Aktulizačný poplatok na jednu inštaláciu W-programy do 31.12.2015 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
353.34 €
Monterková súprava AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
117.25 €
Zber odpadu z VOK Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
330.38 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber odpadu z VOK Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
368.92 €
Čistiace a hygienické potreby Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pavol Zmok P. M. DROGERIA
24.45 €
Čistiace a hygienické potreby - voľby do orgánov samosprávy obcí Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pavol Zmok P. M. DROGERIA
5.49 €
Reprezentačné - občerstvenie - voľby do orgánov samosprávy obcí Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Rozličný tovar - Ing. Marian Laciak
2.85 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.81 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Reprezentačné - občerstvenie - voľby do orgánov samosprávy obcí Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
9.22 €
Plynová fľaša - transfer voľby do orgánov samosprávy obcí Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
15.00 €
Telefón pevná linka 10/2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Uteráky s výšivkou erbu - Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LVC s. r. o.
240.00 €
Zber nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
39.83 €
Kancelárske potreby - transfer voľby do orgánov samosprávy obcí Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
9.95 €
Reprezentačné - občerstvenie - evanjel.cirkev Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Božena Laciaková - JAMAJKA
20.44 €
Elektrina za obdobie: 1.9.2014 - 30.11.2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
349.00 €
Farba - natieranie tabule Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
8.69 €
Kytica - výročie 65 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
7.40 €
Darčekový predmet výročie 65 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Dezider Gajdoš DEAN
8.00 €
Kytica - Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
7.60 €
Reprezentačné - občerstvenie - obložené chlebíky Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: JAHODA s.r.o.
12.00 €
Reprezentačné - občerstvenie - Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
22.31 €
Reprezentačné - občerstvenie - zákusky Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Jaroslav Molnár - Cukráreň
10.20 €
Obálky s doručenkou do vlastných rúk, prospektový obal Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
5.80 €
Tonery tlačiareň CANON - čierny, farebný Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DAMEDIS, s.r.o.
68.61 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.90 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Odvoz KO z kuka nádob a vriec, zber plastov a skla Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
174.68 €
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
50.00 €
Telefón pevná linka 9/2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Reprezentačné - špekáčky, klobása, slanina športový deň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Rozličný tovar - Ing. Marian Laciak
38.02 €
Reprezentačné - voda, malinovka, chlieb športový deň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Rozličný tovar - Ing. Marian Laciak
120.90 €
Reprezentačné - mäso a zemiaky na guláš športový deň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Rozličný tovar - Ing. Marian Laciak
147.00 €
PHM - preprava materiálu a osôb športový deň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
14.90 €
Reprezentačné- potraviny na guláš, čokolády športový deň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
44.21 €
Reprezentačné - pitná voda, jablká, mlieko, malinovky športový deň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
15.86 €
reprezentačné - dyňa športový deň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
14.50 €
Reprezentačné - mäso na guláš športový deň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: HYDINA SK s.r.o.
44.85 €
Reprezentačné - lízatka športový deň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DISKONT - PLUS s.r.o.
9.00 €
telefónna karta - strážna služba Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ján Pavko
10.00 €
PHM - elektrocentrála športový deň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
29.80 €
Plastové misky, taniere a poháre, papierové obrusy, krepový papier, šatňové bloky - športový deň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
47.24 €
Brúsny a rezný kotúč, handry na umývanie, vedro AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
57.60 €
Guľový ventil a vsuvka Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
15.14 €
Klince, skrutky, matice a podložky,píliaci list Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TERMOBYT s.r.o.
8.91 €
Kytica - výročie 60 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
7.40 €
Darčekový predmet výročie 60 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
10.00 €
Odvoz odpadu z aktivačnej činnosti Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
206.44 €
Kancelárske potreby - transfer osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
33.25 €
Matrac do kolísky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NÁSTOLEM s.r.o.
36.50 €
PHM krovinorez - cintorín Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
29.60 €
Čistič krbových kachlí Odb.: Obec Nandraž
Dod.: HALAN s. r. o.
3.30 €
Odvoz KO z kuka nádob a vriec Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
140.84 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
2.66 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Telefón pevná linka 8/2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
kytica - uvítanie do života Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
8.90 €
dar - uvítanie do života Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NASTOLEM, s.r.o.
67.50 €
kytica - MŠ Rákoš Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
9.85 €
PHM krovinorez - verejné priestranstvá Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
29.60 €
veniec - 70. výročie SNP Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
11.60 €
Vypracovanie "Povodňového plánu záchranných prác obce Nandraž" Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
36.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
252.24 €
Lanko, autocut hlavica a kotúč na krovinorez AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
163.30 €
Švihadlá a bedminton s košíkmi Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pavol Zmok P. M. DROGERIA
10.95 €
PHM - krovinorez kosenie dvorov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
10.37 €
PHM krovinorez - cintorín, ihrisko Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
40.57 €
PHM - pílenie dreva Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
15.02 €
Futbalová lopta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
7.99 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber plastov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
157.14 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.43 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
PHM krovinorez - verejné priestranstvá Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
29.80 €
Oprava osvetlenia Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
164.40 €
Telefón pevná linka 7/2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
PHM krovinorez - cintorín, ihrisko Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
30.03 €
Palivové drevo Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pozemkové spoločenstvo
165.00 €
Toner Brother - kopírka, toner Canon - tlačiareň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Miroluk s.r.o.
54.80 €
Elektrina za obdobie: 1.6.2014 - 31.8.2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
349.00 €
Reprezentačné - občerstvenie - výlet Sedliacky dvor Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
15.43 €
Reprezentačné - občerstvenie - výlet Sedliacky dvor Odb.: Obec Nandraž
Dod.: JAHODA s.r.o.
45.00 €
Ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie, vrecia na odpad - aktivačná činnosť Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
163.72 €
Kytica a dekorácia výročie 85 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
11.30 €
PHM krovinorez - verejné priestranstvá Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
30.20 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
16.99 €
Odvoz KO z kuka nádob Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
127.56 €
Telefón pevná linka 6/2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Kancelárske potreby - spisový obal, veľké obálky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
3.30 €
Pracovné náradie AČ - hrable,lopaty, metly, mačety a kosy Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
347.27 €
PHM - krovinorez verejné priestranstvá, cintorín Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
30.60 €
Kancelársky papier - transfer osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
17.45 €
Vypracovanie Bezpečnostného projektu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
200.00 €
Aktualizácia dokumentácie CO a HM Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
20.00 €
Nabíjacie batérie do prenosného telefónu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
6.70 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber plastov a skla Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
162.66 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.85 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Potraviny - súťaž vo varení gemerských guliek Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Božena Laciaková - JAMAJKA
13.14 €
Plynová fľaša - súťaž vo varení gemerských guliek Odb.: Obec Nandraž
Dod.: EUMAY 29, s.r.o.
8.00 €
Audit za rok 2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
220.00 €
Tlač a expedícia Obecných novín Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
15.60 €
Telefón pevná linka 5/2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
30.28 €
Zber nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
42.22 €
Kytica - výročie 75 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
14.60 €
Navýšenie kreditu - mobilný telefón strážna služba Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
7.00 €
Reprezentačné - sponzorský prísp. nočná hasičská súťaž Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
20.00 €
PHM - krovinorez verejné priestranstvá Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
30.00 €
Kancelársky papier - transfer osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
14.95 €
Stravné lístky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
252.24 €
Reprezentačné - občerstvenie 2. zasadnutie komisie ROEP Odb.: Obec Nandraž
Dod.: BILLA s.r.o.
9.70 €
Krovinorez HUSQVARNA - transfer AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
347.70 €
Doska so zásuvkovým kontajnerom Odb.: Obec Nandraž
Dod.: B2B Partner s.r.o.
74.40 €
Potvrdenka s juxtou samoprepis Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
3.80 €
Kábel na pripojenie k internetu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
7.80 €
Reprezentačné - občerstvenie Odb.: Obec Nandraž
Dod.: BILLA s.r.o.
1.59 €
Reprezentačné - občerstvenie zasadanie OVK voľby do Európskeho parlamentu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
17.59 €
Reprezentačné - občerstvenie OVK voľby do Európskeho parlamentu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: BILLA s.r.o.
8.90 €
Plynová bomba - transfer voľby do Európskeho parlamentu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
15.00 €
Interiérové vybavenie, korková tabuľa Odb.: Obec Nandraž
Dod.: B2B Partner s.r.o.
621.60 €
pitná voda poskytovaná zamestnávateľom Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
8.17 €
Kancelárske potreby - perá transfer voľby do Európskeho parlamentu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
6.40 €
Toner Brother - kopírka, toner Canon - tlačiareň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Miroluk s.r.o.
55.80 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec, zber odpadu z VOK Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
452.86 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
2.23 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
40.99 €
PHM - krovinorez, centrála Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
30.00 €
Toner HP tlačiareň-transfer voľby do Európskeho parlamentu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
22.50 €
Skartovač Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NAY, a.s.
35.69 €
Pracovné náradie AČ - osličky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Dalibor Doubek
5.60 €
Telefón pevná linka 4/2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Elektrina za obdobie: 1.3.2014 - 31.5.2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
349.00 €
Vlajka EÚ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Obchod - SVK, s.r.o.
17.76 €
Pracovná obuv, pracovné nohvice a blúza, pracovné rukavice AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ZIKO HOLDING s.r.o.
299.60 €
Črepníkové kvety Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
8.00 €
Veniec - pohreb Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
13.50 €
Pracovné náradie AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
25.37 €
Varná konvica - transfer voľby do Európskeho parlamentu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ELEKTRO - TECHNIK, s.r.o.
11.50 €
Reprezentačné - občerstvenie I. zasadanie OVK voľby do Európskeho parlamentu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
6.61 €
Reprezentačné - občerstvenie I. zasadanie OVK voľby do Európskeho parlamentu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: BILLA s.r.o.
10.85 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.37 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob, zber plastov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
136.48 €
Telefón pevná linka 3/2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
31.74 €
LCD monitor PHILIPS, klávesnica GENIUS Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Internet Mall Slovakia, s. r. o.
84.92 €
Tlačiareň - CANON, myš GENIUS Laser Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Internet Mall Slovakia, s. r. o.
126.19 €
Kytica výročie Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
9.85 €
Kytica a darčekový predmet výročie 65 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
14.95 €
Zdravotnícky materiál - obväzy, spofoplast Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Jana Házyová - REVITAL
12.64 €
Kancelárske potreby-transfer osobitný príjemca Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
9.80 €
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos - obecný rozhlas Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Toner HP tlačiareň-transfer osobitný príjemca PnD, dávka v HN. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
11.80 €
Toner HP tlačiareň-transfer osobitný príjemca PnD, dávka v HN. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
11.80 €
Reprezentačné - občerstvenie OVK voľby prezidenta II. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: BILLA s.r.o.
2.04 €
Reprezentačné - občerstvenie zasadanie OZ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: BILLA s.r.o.
6.40 €
Hygienické a čistiace prostriedky-transfer voľba prezidenta II. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: PEMAS plus spol. s.r.o.
5.92 €
Kancelárske potreby - perá transfer voľby prezidenta II. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
5.60 €
Reprezentačné - občerstvenie OVK voľby prezidenta II. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
12.57 €
Plynová bomba - transfer voľba prezidenta II. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: EUMAY 29, s.r.o.
17.00 €
Veniec - pohreb Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
13.90 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.52 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Reprezentačné - občerstvenie OVK voľby prezidenta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
8.65 €
Reprezentačné - občerstvenie OVK voľby prezidenta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: BILLA s.r.o.
7.44 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob a vriec Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
136.21 €
Telefón pevná linka 2/2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
plynová bomba-transfer voľba prezidenta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: EUMAY 29, s.r.o.
17.00 €
rámovanie erbu obce Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ida Kontrová
7.57 €
pracie prostriedky transfer voľba prezidenta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Rozličný tovar - Ing. Marian Laciak
8.90 €
hygienické a čistiace prostriedky-transfer voľba prezidenta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Rozličný tovar - Ing. Marian Laciak
7.12 €
kanclárske potreby-transfer voľba prezidenta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
4.40 €
obálky s doručenkou Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.50 €
kancelárske potreby - obálky transfer voľby prezidenta Dod.: Predajňa papiernictvo
7.40 €
toner tlačiareň-transfer voľby prezidenta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
24.48 €
Optický valec DR - 2000 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Wonka s.r.o.
28.20 €
Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Kancelárske potreby- spisový obal, potvrdenka s juxtou Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
7.34 €
Reprezentačné - občerstvenie zasadanie OVK voľby prezidenta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: BILLA s.r.o.
13.56 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob, zber plastov,zber skla Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
171.48 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.88 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.99 €
Faktúra za elektrinu - opravná Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-1345.76 €
Zástava SR - voľby prezidenta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SIGNO, s.r.o.
13.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
250.17 €
Telefón 1/2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
30.16 €
Reflexné pásky pre dôchodcov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Róbert Weiss
17.20 €
Elektrina za obdobie: 1.1.2014 - 28.2.2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
399.00 €
Vyúčtovanie elektriny za obdobie:1.1.2013-31.12.2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1297.56 €
Údaje z IS katastra nehnuteľnosti Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
Baterky strážna služba, kombinačky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Rozličný tovar - Ing. Marian Laciak
20.30 €
Reflexné vesty pre UoZ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ZIKO HOLDING s.r.o.
19.00 €
Reflexné vesty menšie obecné služby Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ZIKO HOLDING s.r.o.
51.00 €
Reflexné pásky pre deti MŠ,ZŠ a študentov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Róbert Weiss
35.00 €
Tlačiva k dani z nehnuteľnosti Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
9.50 €
Kancelárske potreby, reflexné pásky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
25.57 €
Zber a likvidácia odpadu z kuka nádob, zber plastov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
135.04 €
Toner Brother - kopírka, DVD -R Verbatim Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
27.95 €
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
Mobilný telefón prac. OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
7.08 €
Mes.popl.Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mes.popl.Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
24.98 €
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
Telefón pevná linka 12/2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
30.12 €
toner HP 300 farebný Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
19.99 €
Licencia W - poznámky r. 2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
60.00 €
PHM - cintorín Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
23.36 €
Odvoz odpadu z kuka nádob, zber plastov a zber skla Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
147.24 €
PHM - píla Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
29.20 €
žiarovky na stromček Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
23.50 €
pitná voda poskytovaná zamestnáveteľom Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
9.50 €
toner tlačiareň HP-transfer osobitný príjemca Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
26.50 €
reprezentačné-občerstvenie posedenie pri jedličke Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
11.57 €
Mob. internet-Huawei E 587 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
26.10 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.21 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Internet MI Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
24.98 €
Krbové kachle - Kamino 6 kw oblúk Odb.: Obec Nandraž
Dod.: HALAN s. r. o.
352.08 €
Priebežný audit za tretí štvrťrok 2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
180.00 €
Telefón - pevná linka 11/2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
31.73 €
telefónna karta-strážna služba Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.00 €
Reprezentačné -hračky MŠ Rákoš Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
55.62 €
Stravné lístky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
159.00 €
Odvoz odpadu z VOK pri zabezpečení aktivačných prác Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
273.26 €
Obecné noviny rok 2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
52.00 €
Rekondičný pobyt Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Antónia Čižmárová - Predná hora rekreačný areál
65.38 €
Toner HP tlačiareň - transfer osobitný píjemca Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
20.50 €
kytica - uzavretie manželstva Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
8.70 €
Zasklenie okien - budova OcU,kultúrny dom Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ida Kontrová
54.55 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
6.04 €
Odvoz odpadu z kuka nádob,zber odpadu z VOK a zber plastov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
421.85 €
reprezentačné-občerstvenie -transfer "Voľby do VÚC" Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
12.97 €
Kancelárske potreby -transfer "Voľby do VÚC" Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
5.00 €
úsporné žiarovky,pamäťová karta do fotoaparátu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
20.75 €
kytica- 100.výročie od narodenia - Urbanec Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
10.50 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.45 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Telefón - pevná linka 10/2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
388.00 €
Zber nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
43.81 €
Aktualizačný poplatok W-programy do 31.12.2014 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
353.34 €
reprezentačné-občerstvenie transfer voľby do VÚC Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
6.47 €
reprezentačné - občerstvenie transfer voľby do VUC Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
5.59 €
čistiace potreby - transfer voľby do VÚC Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Emil Krajčík, s.r.o. - 101 DROGÉRIE
8.92 €
plynová bomba - transfer voľby do VUC Odb.: Obec Nandraž
Dod.: EUMAY 29, s.r.o.
17.00 €
Hrnček s potlačou Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ZIKO HOLDING s.r.o.
231.30 €
Záložný zdroj k PC Odb.: Obec Nandraž
Dod.: VEGA-SOFT s.r.o.
70.00 €
Pracovné náradie AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
53.00 €
Odvoz odpadu z kuka nádob, zber plastov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
153.05 €
Kytice - ocenenie, MŠ posedenie Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
18.00 €
Reprezentačné-občerstvenie posedenie Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Rozličný tovar - Ing. Marian Laciak
12.20 €
reprezentačné- občerstvenie posedenie Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
20.00 €
Varná konvica Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
13.99 €
tonery do tlačiarne HP Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
26.50 €
Vyhodnotenie úloh CO,HM a obrany za rok 2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.00 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.04 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Plaketa sostuhou v zamatovej kazete Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ADVERTA CZ s.r.o.
49.00 €
Telefón - pevná linka 9/2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
32.15 €
žiarovky - sklady OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Rozličný tovar - Ing. Marian Laciak
1.80 €
pitná voda poskytovaná zamestnávateľom, toaletný papier Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
10.30 €
Kancelársky papier Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
1.69 €
Kancelársky papier - transfer osobitný príjemca Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
13.52 €
kytica - výročie 75 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Peter Benčo
8.90 €
dar - výročie 75 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
9.08 €
Kancelárske potreby-transfer osobitný príjemca Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
4.90 €
Toner HP tlačiareň-transfer osobitný príjemca Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
20.50 €
Pracovné topánky a rukavice, rexlexná vesta a mydlo AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
67.21 €
Kytica výročie 70 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
10.40 €
Odvoz odpadu z kuka nádob, zber plastov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
145.75 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
3.32 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ondrej FURMAN
8.90 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Telefón - pevná linka 8/2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
čistiace potreby, ceny-súťaž detí deň obce Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Rozličný tovar - Ing. Marian Laciak
19.95 €
reprezentačné -občerstvenie guláš deň obce Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Rozličný tovar - Ing. Marian Laciak
17.56 €
reprez.-občerstvenie guláš deň obce Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Rozličný tovar - Ing. Marian Laciak
314.00 €
klinový remeň na cirkulant Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TEXTIL - GUFERO
9.90 €
telefónna karta-strážna služba Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MEDIAPRESS LC, s.r.o.
10.00 €
PHM nafta - vývoz potokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT, a.s. - ATTILA ELEK
42.30 €
reprezentačné - dar cena pre futbalový turnaj Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Peter Benčo
14.50 €
veniec k pomníku padlým - výročie SNP Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Peter Benčo
14.90 €
reprezentačné-občerstvenie deň obce Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
10.91 €
reprezentačné-občerstvenie deň obce Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
10.83 €
ost.materiál-plastové misky,poháre,papierové obrusy Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
42.06 €
PHM-elektrocentrála, hasičská striekačka Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
45.60 €
Pracovné náradie AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
79.49 €
Futbalové lopty Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TRINET Corp., s.r.o.
28.20 €
PHM-verejné priestranstvá Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
30.40 €
kábel so sieťovým zdrojom k PC Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ELEKTRO - TECHNIK, s.r.o.
20.00 €
Odvoz odpadu z kuka nádob, zber plastov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
148.68 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.06 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
sadra modelárska Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TERMOBYT s.r.o.
2.40 €
PHM-krovinorez cintorín, píla Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
30.72 €
Telefón - pevná linka 7/2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
388.00 €
Kancelárske potreby-spisový obal,potvrdenka s juxtou Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
4.54 €
Elektrocentrála GSE 3700 RS Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
349.90 €
Stravné lístky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
190.08 €
Poskytnutie služby na úseku ochrany pred požiarmi Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mesto Jelšava
165.96 €
PHM-krovinorez verejné priestranstvá Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
30.60 €
Odvoz odpadu z kuka nádob, zber plastov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
118.56 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
2.93 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Tonery kopírka BROTHER a tlačiareň HP Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
42.19 €
Telefón - pevná linka 6/2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
61.33 €
PHM-krovinorez ihrisko, verejné priestranstvá Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
29.80 €
Zástery, tričká a šiltovky s potlačou Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ZIKO HOLDING s.r.o.
121.84 €
Závesné črepníkové kvety - Ocu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Peter Benčo
21.50 €
Pracovný oblek AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
70.81 €
Odvoz odpadu z kuka nádob, zber plastov a sklo Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
154.62 €
reprezentačné-občerstvenie zasadnutie OZ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
12.01 €
reprezentačné-občerstvenie hasičská súťaž Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Božena Laciaková - JAMAJKA
18.00 €
PHM-verejné priestranstvá, cintorín Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
29.80 €
PHM požierna striekačka-súťaž Rákoš Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
22.35 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.20 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Telefón - pevná linka 5/2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
4.04 €
PHM-krovinorez verejné priestranstvá Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
29.80 €
telefónna karta-strážna služba Odb.: Obec Nandraž
Dod.: S.C.S., s.r.o.
10.00 €
Audit účtovnej závierky za rok 2012 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
400.00 €
Potvrdenky s juxtou, obálky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
3.84 €
Zasklenie okna-budova OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ida Kontrová
11.48 €
Odvoz odpadu z aktivačnej činnosti z vOK Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
538.19 €
Stravné lístky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
190.08 €
PHM-krovinorez verejné priestranstvá Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
29.80 €
toner HP tlačiareň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
25.95 €
PHM-krovinorez cintorín Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
29.80 €
Odvoz odpadu z kuka nádob, plasty Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
138.09 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.51 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Telefón - pevná linka 4/2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
telefónna karta-strážna služba Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
skrutky, matice Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TERMOBYT s.r.o.
2.60 €
Osličky ku kosám Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Dalibor Doubek
3.45 €
Aktualizácia dokumentácie COO a spracovanie podkladov pre odbor CO a KR Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
20.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
388.00 €
Všeobecný materiál AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
207.79 €
Práce na verejnom osvetlení Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
122.44 €
Práce na elektrických zariadeniach,oprava prípojky k mobil.ubytovacej bunky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
260.14 €
Kancelársky papier, obálky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
12.45 €
Zber a likvidácia KO z kuka nádob Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
140.86 €
PHM-krovinorez Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
29.80 €
kytica-pohreb Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Róbert Csatári
11.00 €
Kytica výročie 85 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
12.70 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
2.18 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Odmeny výkonným umelcom Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Telefón - pevná linka 3/2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
41.58 €
Plán núdzového zásobovania pitnou a úžitkovou vodou Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
20.00 €
Užívateľský príspevok- programové rozpočtovanie Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Nadácia F. A. Hayeka
27.00 €
Pracovné náradie, ostatný materiál AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
209.66 €
reprezentačné-dar a kytica výročie 60 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
25.30 €
hygienické potreby, odpadové vrecia Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SINTRA spol. s.r.o.
4.92 €
reprezentačné-dar k výročiu 85 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
9.79 €
Odvoz odpadu z kuka nádob, plasty Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
138.53 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.48 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Tonery kopírka BROTHER a tlačiareň HP Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
77.14 €
Toner laser HP Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Jankovič - Aktiva
35.00 €
Telefón - pevná linka 2/2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
30.10 €
Licencia Wéčko Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
42.00 €
Ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
194.50 €
Odvoz odpadu z kuka nádob, sklo Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
128.24 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.09 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
170.58 €
telefónna karta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: S.C.S., s.r.o.
10.00 €
Hudba reprodukovaná obecným rozhlasom Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Telefón - pevná linka 1/2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
388.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
190.08 €
Valec kopírka BROTHER, toner tlačiareň HP Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Jankovič - Aktiva
61.90 €
Ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
181.10 €
Práce prevedené traktorom Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
11.40 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
7.94 €
Sklo do obecnej vitríny Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ida Kontrová
6.70 €
Zber a likvidácia KO z kuka nádob Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
139.45 €
Vyúčtovanie elektriny r. 2012 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
5.12 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
2.98 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
veniec - pohreb Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Bytové hospodárstvo, s.r.o. - Dom smútku
19.50 €
Telefón - pevná linka 12/2012 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Obecné noviny r. 2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
52.00 €
Za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
repro bedne - používaný predmet Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Záložna ECHO
70.00 €
Halogénové žiarovky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
4.20 €
Zber a likvidácia KO z kuka nádob Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
136.53 €
Poskytnuté služby pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mesto Jelšava
165.96 €
Stoličky ISO,stoly a garniže Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NÁSTOLEM s.r.o.
759.91 €
Salónky - posednie pri jedličke Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ondrej FURMAN
91.56 €
Papierové obrusy, pripínačky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
5.30 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.52 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Telefón - pevná linka 11/2012 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Aktualizácia ESET NOD Antivirus Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ESET, spol. s.r.o.
50.30 €
hák na okná Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TERMOBYT s.r.o.
2.10 €
žiarovky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ELEKTRO - TECHNIK, s.r.o.
4.00 €
Hračky - MŠ Rákoš Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Dráčik DIVI, s.r.o.
51.12 €
Mikulášske balíčky - MŠ Rákoš Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Jarmila Hamlíková
21.60 €
Stravné lístky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
96.84 €
Zber a likvidácia KO z kuka nádob Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
106.12 €
Aktualizácia W-programov do 31.12.2013 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
353.34 €
Kytica výročie 70 rokov Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
14.80 €
toner HP tlačiareň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
11.80 €
Organizácia zberu nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Detox s.r.o.
39.83 €
Kancelársky papier, pastelky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
18.53 €
Elektrické poistky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
12.72 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.93 €
Internet Klasik+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Tlačivá daň z nehnuteľnosti Odb.: Obec Nandraž
Dod.: INPROST spol. s.r.o.
26.50 €
Telefón - pevná linka 10/2012 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
406.00 €
veniec - pohreb Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Peter Benčo
12.00 €
reprez.-občerstvenie Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Božena Laciaková - JAMAJKA
33.90 €
reprez.-občerstvenie Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: JAHODA s.r.o.
14.40 €
kytice-oceňovanie, kvety Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
57.00 €
reprez.-občerstvenie Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
16.95 €
Zber a likvidácia KO z kuka nádob Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
170.58 €
Aktualizácia doručovateľa a karty obce CO Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
20.00 €
reprez.-občerstvenie Úcta k starším Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
20.25 €
kytica-pohreb Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Silvia Zapletalová
5.40 €
Internet Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
3.29 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Tonery kopírka BROTHER a tlačiareň HP Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
67.85 €
Telefón - pevná linka 9/2012 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.72 €
toner HP tlačiareň Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Vladimír Ferdinandy
25.65 €
Zber odpadu z VOK AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
174.33 €
Zber a likvidácia KO z kuka nádob Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
152.25 €
zámok Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Čalúnnictvo - Marián Paleček
5.50 €
Palivové drevo Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Pozemkové spoločenstvo
165.00 €
kytica-pohreb Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Róbert Csatári
9.99 €
Všeobecný materiál-AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: HALAN s. r. o.
68.34 €
Čistiace potreby - AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
58.15 €
Mobilný telefón prac.OcU Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.52 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Internet Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Plakety v zamatovej kazete Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DEKORUM s.r.o.
274.00 €
Telefón - pevná linka 8/2012 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
30.31 €
kytica-pohreb Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Róbert Csatári
11.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
190.08 €
Stoličky ISO Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NÁSTOLEM s.r.o.
463.50 €
Záclony Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NÁSTOLEM s.r.o.
79.15 €
Maliarske farby, valec súprava, štetec Odb.: Obec Nandraž
Dod.: HALAN s. r. o.
72.30 €
Odvoz odpadu z aktivačnej činnosti Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
281.50 €
telefónna karta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: S.C.S., s.r.o.
10.00 €
kytice MŠ Rákoš Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Peter Benčo
14.00 €
občerstvenie- guláš, gemerské guľky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Božena Laciaková - JAMAJKA
89.08 €
Dovoz palivového dreva Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Milan Šmidt
40.00 €
Doména, webhosting a záloha webstránky Odb.: Obec Nandraž
Dod.: webex media, s.r.o.
60.00 €
zriadenie webovej aplikácie - www.nandraz.sk Odb.: Obec Nandraž
Dod.: webex media, s.r.o.
120.00 €
Zber a likvidácia KO z kuka nádob Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
144.21 €
pitná voda Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
6.27 €
občerstvenie - limonády Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
10.80 €
PHM - centrála, plynová fľaša Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ivan Remeník
44.50 €
Plastové misky,plast. príbory a papierové obrusy Odb.: Obec Nandraž
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
39.05 €
občerstvenie - limonády Odb.: Obec Nandraž
Dod.: LIDL SR, v.o.s.
10.80 €
futbalová lopta Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
9.99 €
veniec Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Peter Benčo
16.00 €
PHM krovinorez Odb.: Obec Nandraž
Dod.: SLOVNAFT a.s. - Andrea Kypetová
31.42 €
Pracovné tričká - AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: ZIKO HOLDING s.r.o.
53.63 €
Trofej-pohár so štítkom Odb.: Obec Nandraž
Dod.: POHÁRY BAUER s.r.o.
14.90 €
Internet Mini+ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.90 €
Internet Klasik Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.99 €
Povodňový plán-aktualizácia Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
20.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Predajňa papiernictvo
3.30 €
kancelársky papier Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
13.74 €
Telefón - pevná linka 7/2012 Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
23.30 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
406.00 €
Pracovné topánky - AČ Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mitrová Jolana M-M-SERVIS
128.30 €
Odvoz odpadu z aktivačnej činnosti Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
183.26 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár