Kontakty

Toto webové sídlo www.nandraz.sk spravuje Obec Nandraž je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nandraž

Adresa:
Obec Nandraž
Nandraž 23
049 61 Rákoš

IČO: 00328588

DIČ: 2020724772

Bankové spojenie: VÚB, a. s. Revúca

Číslo účtu: SK 72 0200 0000 0000 2552 1582

Tel.: +421 58 448 24 24

Email: obecnandraz@centrum.sk

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Región: Gemer
Počet obyvateľov: 284
Rozloha: 1061 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1318

Všeobecné informácie: info@nandraz.sk
Podateľňa: podatelna@nandraz.sk
Starosta: Ing. Marian Laciak, tel: 058/4482424, e-mail: starosta@nandraz.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@nandraz.sk


Kompetencie:
Obec Nandraž je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Nandraž je zriadený na Mestskom úrade v Revúcej.

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 17.00
Štvrtok nestránový deň
Piatok 7.00 - 13.00

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár