Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 329)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚNAN-91-001/2022 Zmluvné strany sa dohodli na zmene textu Článku IV., v Zmluve sa príloha č. 2 nahrádza prílohou s rovnakým číselným označením, avšak v znení, v akom tvorí prílohu k tomuto dodatku. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
4 121.16 €
OcÚNAN-140/2022 V Zmluve sa príloha č. 2 nahrádza prílohou s rovnakým číselným označením, avšak v znení, v akom tvorí prílohu k tomuto dodatku. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
101/2022 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 139, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: DušanAntalík
Dod.: Obec Nandraž
13 €
100/2022 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobového miesto č. 138, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: DušanAntalík
Dod.: Obec Nandraž
13 €
OcÚNAN-124-001/2022 Predmetom dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
OcÚNAN-114/2022 Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezodplatného užívania hnuteľné veci vo vlastníctve obce Turčok. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Obec Turčok
0 €
OcÚNAN-104/2022 Poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
23 000 €
OcÚNAN-28-001/2022 Dopĺňa sa BOD 4 v znení - zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Obecné úrady so sídlom v Lubeníku
0 €
OcÚNAN-91/2022 V Zmluve sa príloha č. 1 nahrádza prílohou s rovnakým číselným označením- zmena cenovej špecifikácie. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
3 504.50 €
OcÚNAN-92/2022 Spracovanie kompletnej dokumentácie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: TERRA GRATA, nezisková organizácia
1 200 €
99/2022 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobového miesto č. 41, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ján Klimo
Dod.: Obec Nandraž
13 €
98/2022 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 176, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mgr. Mária Roháčová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
97/2022 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 175, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mgr. Mária Roháčová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
OcÚNAN-80/2022 Mení sa Čl. IV. Cena poskytovaných služieb odsek 1. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ing. Ján Profant
22 €
OcÚNAN-54/2022 Poistenie majetku - budova Kultúrneho domu, Unimobunka, všeobecná zodpovednosť za škodu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
249.53 €
96/2022 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobového miesto - urnové miesto č. 179, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mgr. Ida Andraščíková
Dod.: Obec Nandraž
5 €
95/2022 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobového miesto č. 144, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mgr. Ida Andraščíková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
OcÚNAN-37/2022 Zmena programu služby - Biznis linka S. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
14 €
OcÚNAN-28/2022 Článok 16 - celá prvá veta sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením, Článok 24 - dopĺňa sa BOD3. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Obecné úrady so sídlom v Lubeníku
0 €
OcÚNAN-22/2022 Záväzok zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: BABIMPEX s.r.o.
140 303.70 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár