Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 272)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚNAN-104/2021 Prenájom 25 ks plastových hnedých 120 l nádob na BRO. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
31.2 €
71/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 64, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mgr. Elena Kročková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
70/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 63, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mgr. Elena Kročková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
OcÚNAN-100/2021 Zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenia/zneškodnenia záujmových oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
OcÚNAN-99/2021 Záväzok poskytovateľa zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie / zneškodnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
OcÚNAN-89-001/2021 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
355.62 €
OcÚNAN-92/2021 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie zúčastňujúceho sa projektu - dobrovoľnícka služba. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
OcÚNAN 77/2021 Záväzok Poskytovateľa poskytnúť žiadateľovi finančnú dotáciu na rok 2021 z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe VZN BBSK č. 25/2014 v znení neskorších dodatkov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
2250 €
OcÚNAN-91/2021 Poskytovanie služieb audítorom. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Gemer Audit, spol. s.r.o.
720 €
OcÚNAN-88/2021 Predmetom tohto Dodatku je zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravných lístkov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
0 €
OcÚNAN-83/2021 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časť nehnuteľnosti Budova č. 25 - nebytový priestor - časť Potraviny. Odb.: Marek Urban MSI
Dod.: Obec Nandraž
942.48 €
69/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 199, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ema Šošóková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
68/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 198, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ema Šošóková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
67/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 187, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ema Šošóková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
66/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 106, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ema Šošóková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
65/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 152, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ida Ennertová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
64/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 151, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ida Ennertová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
63/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 134, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ida Ennertová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
62/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 133, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ida Ennertová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
61/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 132, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ida Ennertová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár