Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 315)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚNAN-54/2022 Poistenie majetku - budova Kultúrneho domu, Unimobunka, všeobecná zodpovednosť za škodu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
249.53 €
96/2022 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobového miesto - urnové miesto č. 179, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mgr. Ida Andraščíková
Dod.: Obec Nandraž
5 €
95/2022 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobového miesto č. 144, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mgr. Ida Andraščíková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
OcÚNAN-37/2022 Zmena programu služby - Biznis linka S. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovak Telecom a.s.
14 €
OcÚNAN-28/2022 Článok 16 - celá prvá veta sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením, Článok 24 - dopĺňa sa BOD3. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Obecné úrady so sídlom v Lubeníku
0 €
OcÚNAN-22/2022 Záväzok zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: BABIMPEX s.r.o.
140 303.70 €
OcÚNAN-11/2022 Mení sa ČL. 2 Predmet zmluvy a Čl. 3 Zmluvné podmienky. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Bc. Kvetoslava Slaná - odchyt túlavých zvierat
0 €
OcÚNAN-3/2022 Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
16 932.95 €
OcÚNAN-138/2021 Uzatvorenie úrazového poistenia v prospech uchádzačov o zamestnanie ako osoby zúčastňujúce sa projektu aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
50 €
OcÚNAN-126-001/2021 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1 778.10 €
OcÚNAN-136/2021 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie na projekt číslo 098/2021_2 s názvom Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
140 078.21 €
OcÚNAN-133-001/2021 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: NOWAS s. r. o.
0 €
OcÚNAN-134/2021 Účastníci dohody sa dohodli, že Materská škola Rákoš, č. 125, 049 61 Rákoš je spádová materská škola pre deti s trvalým pobytom v obciach Rákoš a Nandraž. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Obec Rákoš
0 €
94/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 201, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mária Valachová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
93/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 200, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mária Valachová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
92/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 181, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Mária Valachová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
OcÚNAN-124-001/2021 Záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
91/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 203, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Jaroslav Hrivnák
Dod.: Obec Nandraž
13 €
90/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 202, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Jaroslav Hrivnák
Dod.: Obec Nandraž
13 €
89/2021 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 45, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Marta Mišanková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár