Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 251)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚNAN-56/2021 Touto podnikovou kolektívnou zmluvou sa upravuje postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Obecné úrady so sídlom v Lubeníku
0 €
OcÚNAN-5-005/2021 Poskytnutie mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
0 €
OcÚNAN-52-012/2020 Poskytnutie mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
0 €
OcÚNAN-132-001/2020 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
OcÚNANN-129/2020 Zmena z dôvodu pripoistenia - hmotný majetok Budova č. 25. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
58.48 €
OcÚNAN-124/2020 Úprava ceny za poskytnuté služby od 01.01.2021. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
OcÚNAN-125/2020 Úprava cien za poskytnuté služby od 01.01.2021. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
OcÚNAN-117/2020 Predmetom uzatvorenia dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
OcÚNAN-111-001/2020 Obec Nandraž sa zaväzuje mestu Revúca uhradiť dotáciu na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch v Centre voľného času. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Mesto Revúca
100 €
5190054128 Touto poistnou zmluvou uzatvára poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie . Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
6.64 €
OcÚNAN-97-002/2020 Predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
345.24 €
57/2020 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 21, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ivana Bodnárová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
56/2020 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 20, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ivana Bodnárová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
55/2020 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 66, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Chabová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
54/2020 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 65, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Chabová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
53/2020 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 57, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Chabová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
52/2020 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 55, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Chabová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
51/2020 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 54, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Viera Chabová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
50/2020 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 230, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ivan Poliak
Dod.: Obec Nandraž
13 €
49/2020 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobové miesto č. 229, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ivan Poliak
Dod.: Obec Nandraž
13 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár