Aktuality

Oznámenie o mieste a lehote na doručenie kandidátnych listín v obci Nandraž pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

 19.07.2022

Obec Nandraž, Nandraž  25, 049 61 Rákoš

OZNÁMENIE

o mieste a lehote na doručenie kandidátnych listín v obci Nandraž

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

   Podľa § 171 a § 176 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce sa doručujú zapisovateľke Miestnej volebnej komisie v Nandraži.

   Obec Nandraž oznamuje, že zapisovateľkou Miestnej volebnej komisie v Nandraži pre Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 je Helena Zimanová, Okružná 21/6, Revúca, mobil: 0918947082, e-mail: obecnandraz@gmail.com .

Posledným dňom na doručenie kandidátnych listín je:

30.08.2022 (utorok) v čase od 7.00 hod. do 24.00 hod.

V Nandraži, 19.07.2022

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                           ____________________

                                                                                                                                                                                                 podpis

                                                                                                                                                                                  odtlačok pečiatky obce

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár