SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 405)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚNAN-52-001/2024 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie nahlásených na príslušný ÚPSV a R Revúca ako osoby zúčastňujúce sa projektu aktivačná činnosť formou menších obecných služieb - projekt "PUPN 2". Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
15 €
OcÚNAN-77/2024 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
131.88 €
OcÚNAN-67/2024 Zabezpečiť výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečného odpadu. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
153/2024 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 257, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Martina Grláková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
OcÚNAN-62/2024 V článku V označenom ako Nájomné sa mení bod 1., "Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na cene za užívanie predmetu nájmu. Odb.: Marek Urban MSI
Dod.: Obec Nandraž
400 €
OcÚNAN-54/2024 Záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenie - mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
96 €
OcÚNAN-52/2024 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie nahlásených na príslušný ÚPSV a R Revúca ako osoby zúčastňujúce sa projektu podpora udržiavania pracovných návykov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
105 €
OcÚNAN-49/2024 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1 186.92 €
152/2024 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 226, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Eva Glejdúrová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
151/2024 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 112, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Mária Siťariková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
Generované portálom Uradne.sk