SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 400)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚNAN-54/2024 Záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenie - mobilný telefón. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
96 €
OcÚNAN-52/2024 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie nahlásených na príslušný ÚPSV a R Revúca ako osoby zúčastňujúce sa projektu podpora udržiavania pracovných návykov. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
105 €
OcÚNAN-49/2024 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1 186.92 €
152/2024 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 226, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Eva Glejdúrová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
151/2024 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 112, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Mária Siťariková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
150/2024 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 111, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Mária Siťariková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
OcÚNAN-109/2023 Úprava resp. zmena niektorých ustanovení a príloh Zmluvy - príloha č. 1 sa nahrádza prílohou s rovnakým číselným označením, avšak v znení, v akom tvorí prílohu k tomuto dodatku. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
4 495.73 €
149/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 242, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ján Anderko
Dod.: Obec Nandraž
13 €
148/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 96, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Helena Anderková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
147/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 241, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Koloman Čonka
Dod.: Obec Nandraž
13 €
Generované portálom Uradne.sk