SlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  13. AUG 2024
  Utorok
 • Plasty
  18. SEP 2024
  Streda
 • Papier
  01. OKT 2024
  Utorok
 • Sklo
  04. SEP 2024
  Streda
NANDRAŽ Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

OBEC Nandraž

Obec prijala názov od rovnomenného potoka, ktorý sa spomína už v listine z r. 1243. Prvá písomná správa o obci je až z r. 1318. V tom  čase patrila Bebekovcom, neskôr Štítnickým, Akošovcom, po ich smrti v 15. storočí Plešiveckým,  v 17. storočí Vesseléniovcom, v 18. storočí Csákiovcom a v 19. storočí Koháryovcom a Corbugovcom. Pôvodná obec sa nachádzala asi 1 km smerom na  Jelšavu v údolí dodnes pomenovanom  ako Malá  Vieska. Názov obce je doložený z roku 1318 ako Nandras, z roku 1346 ako Nandraz, z roku 1920 ako Nandraž, maďarsky Nandrás. Železná ruda a lesy umožňovali rozmach obce, ktorý zastavili v r. 1555 Turci. Turecká pohroma obec úplne spustošila, väčšina obyvateľov ju opustila. V roku 1610 obec bola dosídlená a začína sa znovu zmáhať zásluhou okolitých baní, rozširuje sa dobytkárstvo, ovčiarstvo a furmanstvo.
  
Podľa pečatidla obce z r. 1744 sa miestni obyvatelia zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. V strede pečatného poľa je totiž vyryté kolmo postavené čerieslo s lemešom. Tieto dve hlavné časti pluhu obklopuje baroková výzdoba, akú nepoužíva žiadna iná obec na Slovensku. Kruhopis pečatidla, ktoré sa dodnes zachoval v Okresnom múzeu  v Rimavskej Sobote, znie: PECET NANDRASKA 1744. Jeho päť odtlačkov je aj na dokumentoch z r. 1865 a 1867.