SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o strategickom dokumente - "Zelený kraj - stratégia environmentálnej politiky BBSK."

 06.12.2021

Aktuality

„Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“ Oznámenie dotknutej obci.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že verejnosť môže do Oznámenia o strategickom dokumente  „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“ nahliadnuť , robiť si odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Nandraži počas úradných hodín  najneskôr do 14 dní od  zverejnenia tohto oznámenia.

  • Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zeleny-kraj-strategia-environmentalnej-politiky

  • Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke obce Nandraž:

www.nandraz.sk, v module úradná tabuľa.

 V Nandraži, 06.12.2021


Zoznam aktualít: