SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020" - Oznámenie o strategickom dokumente dotknutým obciam.

 16.08.2021

Aktuality

Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020 – oznámenie o strategickom dokumente dotknutým osobám

Vážení občania, oznamujeme Vám, že verejnosť môže do Oznámenia o strategickom dokumente  „Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020 nahliadnuť , robiť si odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Nandraži počas úradných hodín  najneskôr do 14 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/datail/uzemny-plan-banskobystrickeho-samospravnekrajazmeny-doplnky-c-5-20. 

 V Nandraži, 16.08.2021


Zoznam aktualít: