SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 396)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
151/2024 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 112, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Mária Siťariková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
150/2024 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 111, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Mária Siťariková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
OcÚNAN-109/2023 Úprava resp. zmena niektorých ustanovení a príloh Zmluvy - príloha č. 1 sa nahrádza prílohou s rovnakým číselným označením, avšak v znení, v akom tvorí prílohu k tomuto dodatku. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
4 495.73 €
149/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 242, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ján Anderko
Dod.: Obec Nandraž
13 €
148/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 96, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Helena Anderková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
147/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 241, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Koloman Čonka
Dod.: Obec Nandraž
13 €
OcÚNAN-59-004/2023 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie nahlásených na príslušný ÚPSV a R Revúca ako osoby zúčastňujúce sa projektu aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
40 €
OcÚNAN-102/2023 Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
342.20 €
OcÚNAN-99/2023 Predmetom dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť v rozsahu 32 hodín mesačne určených pre jedného občana nachádzajúceho sa v hmotnej núdzi a to formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
146/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 256, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Milan Šmidt
Dod.: Obec Nandraž
13 €
145/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 255, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Anežka Viszlaiová
Dod.: Obec Nandraž
13 €
OcÚNAN-59-003/2023 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie nahlásených na príslušný ÚPSV a R Revúca ako osoby zúčastňujúce sa projektu aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
40 €
144/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 157, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: JUDr. Ján Vojtko
Dod.: Obec Nandraž
13 €
143/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 40, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: JUDr. Ján Vojtko
Dod.: Obec Nandraž
13 €
142/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 39, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: JUDr. Ján Vojtko
Dod.: Obec Nandraž
13 €
141/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 37, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: JUDr. Ján Vojtko
Dod.: Obec Nandraž
13 €
140/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 161, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Mária Bibáková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
139/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi jedno hrobové miesto č. 19, ktoré sa nachádza na pohrebisku V Nandraži vedenom v k. ú. na parcele číslo 38. Odb.: Mária Bibáková
Dod.: Obec Nandraž
13 €
OcÚNAN-97/2023 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Nandraž
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
410.64 €
138/2023 Správca pohrebiska prepožičiava nájomcovi hrobového miesto č. 197, ktoré sa nachádza na pohrebisku v Nandraži. Odb.: Ján Pjater
Dod.: Obec Nandraž
13 €
Generované portálom Uradne.sk