SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Evanjelický kostol

Podľa štatistiky k 31.12.2011 žije v 94 domoch 284 obyvateľov z toho: 148 mužov a 136 žien
predproduktívny vek:  od 0 - 17 rokov:  104 obyvateľov
produktívny vek:  od 18 - 62 rokov: 75  žien,  od 18 - 62 rokov:  88  mužov
podproduktívny vek:   17 obyvateľov.
Podľa evidencie ÚPSV a R Revúca 82 uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú  v hmotnej núdzi.

Podľa štatistiky k 31.12.2012  žije v 94 domoch 283 obyvateľov z toho: 148 mužov a 135 žien
predproduktívny vek:  od 0 - 17 rokov:  96 obyvateľov
produktívny vek:  od 18 - 62 rokov: 76  žien,  od 18 - 62 rokov:  90  mužov
podproduktívny vek ( nad 60 rokov ) :   21 obyvateľov.

Významné pamiatky: evanjelický kostol klasicistický z roku 1787, pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne z roku 1946.

Evanjelický kostol

Zaujímavosti:  Výnosom  MŽP SR  č. 3/2004-5.1,  ktorým sa  vydáva  národný zoznam  území európskeho významu ustanovuje identifikačný kód: SKUUV0402 v k.ú. Nandraž, lokalita 7. Bradlo ochrana druhou európskeho významu: uchaňa čierna ( Barbastella barbastelus), netopier brvitý (Myotis emarginatus), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), podkovár veľký ( Rhinolophus Ferrumequinom), litavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii) a podkovár južný (Rhinolophus euryale).