SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota

 05.12.2018

Aktuality

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota informuje obyvateľov  - chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom týchto zvierat:

A/

- povinnosť registrácie chovov ošípaných, aj kde sa chová 1 ošípaná pre vlastnú spotrebu.

B/

- povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek aspoň jeden pracovný deň vopred pred plánovanou zabíjačkou / ošípané, hovädzí dobytok, ovce a kozy / na telefónne číslo: 0915474745 na RVPS Rimavská Sobota.

- povinnosť odberu vzoriek pôvodcu zoonózy Trichinella pri domácich zabíjačkách ošípaných v okrese Revúca z bráničných pilierov z obidvoch polovíc tiel zvierat, nakoľko sa na základe zvýšeného rizika výskytu pôvodcu sa v tomto regióne monitoruje pôvodca tejto zoonózy.

C/

- povinnosť vlastníka alebo držiteľa psa, mačky, fretky a kožušinových zvierat zabezpečiť na vlastné náklady vakcináciu  a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny u zvierat starších ako 3 mesiace v spolupráci s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekármi.

- povinnosť vlastníka psa zabezpečiť jeho trvalé označenie – čipovanie psa pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku. Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019.


Zoznam aktualít: